TKST 9017

828,000 VNĐ

THÔNG TIN CHI TIẾT
Đèn soi tranh 4 bóng thủy tinh trắng.

Bóng: Đui xoáy E14 x 4
Thiết kế: Hiện đại.
Chiều dài: 80cm