TKB8322D

525,000 VNĐ

THÔNG TIN CHI TIẾT
Đèn bàn thân gỗ, chao vải.

Bóng: Đui xoáy E27 x 1
Có chiết áp đèn đồng bộ.