Thanh toán

Tài khoản giao dịch:
Tên tài khoản: Hồ Thị Sinh
Số tài khoản : 0491 0000 76525..
Tại Ngân Hàng  Ngoại Thương ViệtComBank ( VCB ) , CN Thăng Long
Văn phòng giao dịch:
Số 100 Đường Võ Chí Công, Cầu Giấy, Hà Nội.