Thanh toán

Tài khoản giao dịch:
Tên tài khoản: Hồ Thị Sinh
Số tài khoản : 0237041000088.
Tại Ngân Hàng  Thương mại cổ phần Bản Việt chi nhánh Hà Nội
Văn phòng giao dịch:
Số 204 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.